ALUFIKS je austrijska kompanija sa tradicijom od preko 55 godina i sjedištem u Viener Neudorfu. ALUFIKS proizvodi postali su neizostavan dio naše svakodnevice: u našim domovima, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, kao i industrijskom i javnom sektoru. S vrhunskim proizvodnim pogonima u Austriji, Češkoj, Rumuniji i Kini, ALUFIKS osigurava uravnoteženje kapaciteta i ekonomičnu proizvodnju.

Meni